Hoopers is een leuke sportmet een minimale fysieke belasting voor hond en handler. De sport is voor iedereen die samenwerking vooropstelt. Zowel voor de hond als de handler komt er wel wat denkwerk aan te pas.

Ook bij hoopers hanteren we een “drukvrije” aanleermethode, dit wil zeggen geen correcties. Hieronder verstaan we niet enkel fysieke, maar ook woordelijke correcties. Daarnaast kan de lichaamshouding van de handler ook als correctie beschouwd worden.

Plezier beleven in het aanleren en uitvoeren staat voorop.

Om te weten hoe we dit concreet aanpakken en wanneer de lessen doorgaan, kan je steeds contact met ons opnemen.